NCR TVET Kollege is op die drumpel van groot geskiedenis – die oprigting van ‘n Vaktoetssentrum/Trade Test Centre by sy Namakwaland Kampus in Okiep.

Navorsing rondom die ontwikkelingsbehoeftes asook die prioriteite van die regering in die Noord-Kaap (en die breë Suid Afrika) het getoon dat vaardigheidsontwikkeling, veral tegniese en ambagsontwikkeling die sleutel is tot die stimulering van ekonomiese groei en die afname in armoede in die provinsie.  Die Noord-Kaap word gekenmerk deur groot ekonomiese ontwikkelings uitdagings met 43% van die bevolking wat onder die broodlyn lewe.  Aan die ander kant bied die provinsie geweldige werksgeleenthede in die myn- en ingenieurswese.

Na sorgvuldige beplanning en konsultasie was alle kommittee lede op die projek dit eens dat die fokus op vaardigheidsontwikkeling moet wees.  Dit skakel verder nou in met die Nasionale Ontwikkelings Strategie (NDP) se doelstellings om vennootskappe tussen openbare, private, provinsiale en nasionale sektore te bevorder.

‘n Studie, deur ‘n afvaardiging van Anglo American, het ses moontlike instansies (en hul behoeftes en uitdagings) noukeurig bestudeer.  NCR TVET Kollege (Namakwaland Kampus) het uiteindelik uitgestaan as die instansie wat die mees lewensvatbare projek ten toon gestel het.

Die projek was moontlik gemaak deur ‘n gesamentlike skenkingsooreenkoms vanaf die Anglo American Myngroep (R14,6 miljoen) en die Namakwa Distriks Munisipaliteit (R5 miljoen).  Die Nasionale Vaardigheidsfonds (NSF) het ‘n verdere skenking van R10 miljoen gemaak wat daartoe bydra dat nuwe toerusting en masjinerie kan aangekoop kon word.

Vier nuwe werkwinkels en ‘n administratiewe kantoor is tot op hede voltooi.  Dié werkswinkels vir Elektrisiëns (Electricians), Ketelmakers (Boilermakers), Passer en Draaiers (Fitter and Turner) en Diesel Werktuigkundiges (Diesel Mechanics) sal enig in sy soort wees met die nuutste en moderne masjinerie en toerusting.

Die oprigting van die werkswinkels word gerugsteun deur die vaardigheidsontwikkeling van bestuur en lektore om volhoubare bestuur van alle hulpbronne van die kollege te verseker.

Konstruksie van die vaktoetssentrum het in Maart 2013 begin en die finale voltooiing was einde Maart 2014.  Ons is tans besig om volle akkreditasie as Opleidingsinstituut en Vaktoetssentrum vir bogenoemde ambagte te verkry.  Dié proses behoort teen die einde van 2014 afgehandel te wees voordat ons ons eerste groep studente (teen Januarie 2015) gaan inneem.

Studente sal vanaf Vlak 2 kan vorder tot en met ‘n volwaardige ambagsertifikaat binne die grense van Namakwaland.  Voornemende studente kan derhalwe hul vaktoets in Okiep aflê sonder die ekstra uitgawes van vervoer en akkommodasie om in ander provinsies te gaan kwalifiseer.

Ambagspersone is baie skaars in die Noord Kaap en die res van SA en dit is die verantwoordelikheid van die TVET Kollege sektor om dié skaars vaardighede aan te spreek.  Teen 2015 moet daar 10 000 ambagspersone elke jaar opgelei word.  Dit is ‘n geweldige, maar opwindende uitdaging.    Ons by NCR TVET Kollege berei ons voor om gereed te wees vir die toestroom van studente na die verskillende kampusse wat Ingenieurstudies aanbied.

Die Dekade van die ambagspersoon was gedurende Februarie 2014 geloods en dit herbeklemtoon opnuut weer die toegewydheid van ons Nasionale Regering en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding om werkloosheid en armoede hok te slaan.  Een manier om dit te doen is om die nodige vaardighede van ons jeug en werkloses te ontwikkel.  Die Vaktoetssentrum sal ook werkers in staat stel om hul kwalifikasies te verbeter, d.m.v. die RPL (Recogniton of Prior Learning)/Erkenning van Vorige Leer Proses asook by wyse van verskeie vaardigheidsprogramme in die Ingenieursveld.

By die NCR TVET Kollege onderskryf ons die raaksame vatting van Marion Wright Edelman oor opvoeding, nl:

“Education is for improving the lives of others and for leaving your community and world better than you found it.”