Northern Cape Rural Technical Vocational Educational Training College (NCR TVET College) se Kollege Raad het ‘n “EK KAN” veldtog van stapel gestuur om al die personeel van hierdie instansie te bemagtig en te motiveer om in die afsienbare toekoms die top kollege in SA te word.  Hierdie veldtog het afgeskop op 19 Mei by die Upington Kampus waar die nege raadslede aan al die personeel voorgestel is.  De Aar Kampus se personeel en Studenteraad het ook die geleentheid in Upington bygewoon.

Die Raad het dit goedgedink om die bekende motiveringspreker en bestuurskonsultant, dr David Molapo aan te stel om die “change management programme” te implementeer.  NCR TVET College is een van 2 kolleges in die land wat die “I CAN FOUNDATION” betrokke gemaak het om suksesse van doelwitte te verseker.  Dr David Molapo is die Hoof Uitvoerende Beampte en stigter van die I CAN FOUNDATION.  Tydens hierdie proses gaan daar op spanwerk, kwaliteit, dissipline, motivering en sukses gefokus word.

Tydens die eerste sessie by Upington het dr Molapo die 107 personeellede gemotiveer  om in hulself te glo deur te sê “EK KAN”.  Hy het ook spanwerk uitgelig sodat al die personeellede (ongeag van senioriteit en aanstelling) kan groei tot ‘n gesamentlike visie en passie.  “As jy nie groei nie, is jy dood”, het dr Molapo verduidelik.  Hy het uitgebrei deur te verduidelik hoekom verandering noodsaaklik en onafwendbaar is.

Hy het ook ‘n vrae sessie gehou waartydens die personeel geleentheid gekry het om probleme uit te lig sodat daar ‘n plan van aksie geïmplementeer kan word om die personeel as ‘n produktiewe eenheid saam te snoer.  Slegs as die Kollege een gesamentlike visie het, sal bestuur van verandering suksesvol wees en produktiwiteit verhoog word. “Dit beteken dat die studente se punte op die ou end kan verbeter”, het mnr Thabo Magopa, die  Kollege se bestuurslid vir openbare betrekkinge gesê.

Hierdie is ook ‘n poging om die Kollege Raad by die personeel van die 5 onderskeie kampusse (Upington, Kathu, Kuruman, Namakwaland en De Aar) betrokke te kry sodat hindernisse wat op grondvlak ervaar word, uitgewys en aangespreek kan word.  Die voorsitter van die Kollege Raad, mnr Owen Job, het gesê dat die Raad saam met Dr David Molapo in ‘n tydperk  van 4 dae, al 5 kampusse op grondvlak sal  besoek.  Hierdie is die eerste sessie van die 10 maande program wat as a resolusie van die Raad in Desember 2014 aanvaar is.

Die Kollege Raad is in 2014 verkies en dien vir ‘n tydperk van 5 jaar.  Altesaam 300 werknemers by NCR TVET College gaan by hierdie programme baatvind.